زمان بندی

آخرین فرصت تحویل فرم ویژه کتاب نمایشگاه جهت درج مشخصات شرکت کننده در آن
96/6/14
آخرین فرصت تحویل عکس پرسنلی و فرم حراست 96/6/14
آخرین فرصت جهت تکمیل ثبت نام 96/6/14
آخرین فرصت ارائه نقشه اجرایی توسط شرکت هایی که رأسا غرفه سازی می نمایند 96/6/14
اتمام عملیات ساخت و ساز غرفه های خود ساز ( ساعت 10 صبح ) 96/7/13
تحویل غرفه به شرکت کنندگان جهت چیدمان کالا ( ساعت 10 صبح ) 96/7/13
پلمپ سالن ها قبل از افتتاح رسمی (ساعت 17 بعد از ظهر)  96/7/13
مراسم افتتاحیه (ساعت 10- 12 صبح)  96/7/14
جمع آوری کالا و تخلیه سالن  96/7/18 و 96/7/19

نقشه نمایشگاه

شمارش معکوس

70 روز

تماس با ما

Iran-World-Map2تلفن :02122662478

پست الکترونیک: info@ipcc.ir

آدرس: تهران، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی ایران، طبقه زیرین سالن ۵

UA-51830147-1