جدول آماری شانزده دوره برگزاری نمایشگاه IPCC

سال برگزاری فضای غیر مفید متراژ تحت پوشش داخلی متراژ تحت پوشش خارجی فضای باز کل فضای مفید میزان رشد فضا تعداد شرکت کننده داخلی تعداد شرکت کننده خارجی تعداد بازدیدکنندگان
سال 80 4,500 1,700 100 0 1,800 67 13
سال 81 6,000 3,414 351 0 3,765 1,965 118 22
سال 82 7,854 3,734 486 30 4,250 485 140 27
سال 83 10,300 4,570 730 30 5,330 1,080 165 30
سال 84 13,500 5,300 700 90 6,090 760 206 37
سال 85 14,000 5,486 710 30 6,226 136 174 42
سال 86 12,000 4,800 457 0 5,257 -970 170 23
سال 87 15,000 7,200 625 70 7,895 2,639 195 35
سال 88 13,000 6,053 620 160 6,833 -1,062 201 38
سال 89 17,000 6,626 1,018 0 7,644 811 186 44
سال 90 13,848 5,556 664 33 6,253 -1,391 185 33
سال 91 13,410 5,792 179 30 6,000 -253 172 14
سال 92 19,800 8,987 603 92 9,682 3,682 228 38
سال 93 21,000 9,137 1,228 324 10,147 465 235 64
سال 94 22,280 8,956 2,183 171 11,310 1,163 244 101 30,050
سال 95 23,800 9,567 2,483 276 12,325 1,015 233 128 32,200

-  لازم به ذکر است رجیستر بازدیدکننده از سال 1394 به بعد ثبت می گردد.

نقشه نمایشگاه

شمارش معکوس

روز

تماس با ما

Iran-World-Map2تلفن : 02174501000 (30 خط)

پست الکترونیک: info@ipcc.ir

آدرس: تهران، اتوبان چمران، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی ایران، سالن 5 (ورودی شرقی) طبقه زیرین

UA-51830147-1