ثبت نام بازدیدکنندگان

Generated with MOOJ Proforms Basic 1.2
* Required information.
نام و نام خانوادگی : *
سال تولد : *
جنسیت : *
مرد
زن
کشور : *
شهر : *
تلفن :
تلفن همراه : *
پست الکترونیک : *
شغل : *
شاغل در : *
هدف از بازدید : *
نام شرکت / سازمان :
نحوه آشنایی با نمایشگاه :

نقشه نمایشگاه

شمارش معکوس

70 روز

تماس با ما

Iran-World-Map2تلفن :02122662478

پست الکترونیک: info@ipcc.ir

آدرس: تهران، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی ایران، طبقه زیرین سالن ۵

UA-51830147-1