فرم درخواست پکیج اختصاصی بازدید از نمایشگاه

پکیج انتخابی شما: پکیج بازدید مدیران

1. اختصاص کارت تردد وی آی پی اشخاص (جهت 4 روز نمایشگاه)

2. اختصاص کارت تردد وی آی پی خودرو (جهت 4 روز نمایشگاه)

3. امکان بازدید از نمایشگاه قبل از ورورد بازدیدکنندگان عمومی

4. ارائه نقشه کامل نمایشگاه

5. پذیرابی و نوشیدنی رایگان با ارائه کارت تردد وی آی پی (با رعایت پروتکل های بهداشتی)

6. ارائه مولتی مدیا کامل اطلاعات نمایشگاه

قیمت: 25،000،000 ریال


لطفا نام و نام خانوادگی خود را به درست وارد نمایید.

لطفا کد ملی خود را به درستی وارد نمایید.

لطفا شماره موبایل خود را به درستی وارد نمایید.

لطفا زمینه فعالیت خود را انتخاب نمایید.

Invalid Input

Invalid Input

لطفا آدرس پستی دقیق خود را به درستی وارد نمایید.

لطفا کد پستی خود را به درستی وارد نمایید.

0 ریال

کد امنیتی:
نمایش کد دیگر لطفا کد امنیتی را به درستی وارد نمایید.

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
سازمان توسعه تجارت ایران
برگزارکننده نمایشگاه: شرکت بانیان امید
شرکت 6s Global
8Sphere Logo