فرم درخواست پکیج اختصاصی بازدید از نمایشگاه

پکیج انتخابی شما: پکیج بازدید فرست کلاس (جهت 3 نفر)

1. اختصاص کارت تردد وی آی پی اشخاص (جهت 4 روز نمایشگاه)

2. اختصاص کارت تردد وی آی پی خودرو (جهت 4 روز نمایشگاه)

3. اختصاص یک عدد خودرو وی آی پی جهت تردد به نمایشگاه

4. امکان بازدید از نمایشگاه قبل از ورود بازدیدکنندگان عمومی با همراهی یکنفر راهنما از طرف برگزارکننده

5. ارائه نقشه کامل نمایشگاه

6. پذیرایی کامل نهار (با رعایت پروتکل های بهداشتی)

7. اختصاص فضای خصوصی جهت برگزاری جلسات 7 نفره به همراه پذیرایی کامل و پرسنل مجرب پذیرایی

8. اختصاص فضا جهت انبار کاتالوگ و ابزار تبلبغاتی (4 متر مربع)

9. معرفی غرفه های مرتبط براساس زمینه فعالیت

10. ثبت نام رایگاه در باشگاه مشتریان نمایشگاه

11. ارائه مولتی مدیا کامل اطلاعات نمایشگاه

قیمت: 375،000،000 ریال


لطفا نام و نام خانوادگی خود را به درست وارد نمایید.

لطفا کد ملی خود را به درستی وارد نمایید.

لطفا شماره موبایل خود را به درستی وارد نمایید.

لطفا زمینه فعالیت خود را انتخاب نمایید.

Invalid Input

Invalid Input

لطفا آدرس پستی دقیق خود را به درستی وارد نمایید.

لطفا کد پستی خود را به درستی وارد نمایید.

Invalid Input

0 ریال

کد امنیتی:
نمایش کد دیگر لطفا کد امنیتی را به درستی وارد نمایید.

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
سازمان توسعه تجارت ایران
برگزارکننده نمایشگاه: شرکت بانیان امید
شرکت 6s Global
8Sphere Logo