دوره هجدهم

گزارش هجدهمین دوره نمایشگاه

گزارش هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین

 تعداد شركت هاي مشاركت كننده داخلی :202 شركت 

• تعداد شركت هاي مشاركت كننده خارجی :50 شركت

 متراژ تحت پوشش نمايشگاه : 20,440 متر مربع

لیست مشارکت کنندگان گالری تصاویر آمار بازدیدکنندگان

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
سازمان توسعه تجارت ایران
برگزارکننده نمایشگاه: شرکت بانیان امید
شرکت 6s Global
8Sphere Logo