دوره نوزدهم

گزارش نوزدهمین دوره نمایشگاه

گزارش نوزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین

 تعداد شركت هاي مشاركت كننده داخلی :247 شركت 

• تعداد شركت هاي مشاركت كننده خارجی :44 شركت

 متراژ تحت پوشش نمايشگاه : 33,971 متر مربع

لیست مشارکت کنندگان گالری تصاویر آمار بازدیدکنندگانویدئو مستند برگزاری

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
سازمان توسعه تجارت ایران
برگزارکننده نمایشگاه: شرکت بانیان امید
شرکت 6s Global
8Sphere Logo