گالری تصاویر

گالری تصاویر نوزدهمین دوره نمایشگاه

19th-IPCC-2019-Gallery (1)
19th-IPCC-2019-Gallery (10)
19th-IPCC-2019-Gallery (11)
19th-IPCC-2019-Gallery (12)
19th-IPCC-2019-Gallery (13)
19th-IPCC-2019-Gallery (14)
19th-IPCC-2019-Gallery (15)
19th-IPCC-2019-Gallery (16)
19th-IPCC-2019-Gallery (17)
19th-IPCC-2019-Gallery (18)
19th-IPCC-2019-Gallery (19)
19th-IPCC-2019-Gallery (2)
19th-IPCC-2019-Gallery (20)
19th-IPCC-2019-Gallery (21)
19th-IPCC-2019-Gallery (22)
19th-IPCC-2019-Gallery (23)
19th-IPCC-2019-Gallery (24)
19th-IPCC-2019-Gallery (25)
19th-IPCC-2019-Gallery (26)
19th-IPCC-2019-Gallery (27)
19th-IPCC-2019-Gallery (28)
19th-IPCC-2019-Gallery (29)
19th-IPCC-2019-Gallery (3)
19th-IPCC-2019-Gallery (30)
19th-IPCC-2019-Gallery (31)
19th-IPCC-2019-Gallery (32)
19th-IPCC-2019-Gallery (33)
19th-IPCC-2019-Gallery (34)
19th-IPCC-2019-Gallery (35)
19th-IPCC-2019-Gallery (36)
19th-IPCC-2019-Gallery (37)
19th-IPCC-2019-Gallery (38)
19th-IPCC-2019-Gallery (39)
19th-IPCC-2019-Gallery (4)
19th-IPCC-2019-Gallery (40)
19th-IPCC-2019-Gallery (41)
19th-IPCC-2019-Gallery (42)
19th-IPCC-2019-Gallery (43)
19th-IPCC-2019-Gallery (44)
19th-IPCC-2019-Gallery (45)
19th-IPCC-2019-Gallery (46)
19th-IPCC-2019-Gallery (47)
19th-IPCC-2019-Gallery (48)
19th-IPCC-2019-Gallery (49)
19th-IPCC-2019-Gallery (5)
19th-IPCC-2019-Gallery (50)
19th-IPCC-2019-Gallery (51)
19th-IPCC-2019-Gallery (52)
19th-IPCC-2019-Gallery (53)
19th-IPCC-2019-Gallery (6)
19th-IPCC-2019-Gallery (7)
19th-IPCC-2019-Gallery (8)
19th-IPCC-2019-Gallery (9)

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
سازمان توسعه تجارت ایران
برگزارکننده نمایشگاه: شرکت بانیان امید
شرکت 6s Global
Guidechem Logo FA

تماس با برگزارکننده

  ایمیل: info@ipcc.ir

  تلفکس: 02174501000

آدرس: تهران، اتوبان چمران، محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی تهران، ورودی شرقی سالن 5 (سالن ملل)، طبقه منفی یک، شرکت برنامه ریزی و نمایشگاهی بانیان امید

نماد اعتماد الکترونیکی نمایشگاه

نماد اعتماد الکترونیکی نمایشگاه رنگ و رزین