گالری تصاویر بیست و دومین دوره نمایشگاه

22nd-IPCC Poster-Gallery
IMG-20230525-WA0001
IMG-20230525-WA0002
IMG-20230525-WA0003
IMG-20230525-WA0004
IPCC-2022-Gallery (1)
IPCC-2022-Gallery (10)
IPCC-2022-Gallery (11)
IPCC-2022-Gallery (12)
IPCC-2022-Gallery (13)
IPCC-2022-Gallery (14)
IPCC-2022-Gallery (15)
IPCC-2022-Gallery (16)
IPCC-2022-Gallery (17)
IPCC-2022-Gallery (18)
IPCC-2022-Gallery (19)
IPCC-2022-Gallery (2)
IPCC-2022-Gallery (20)
IPCC-2022-Gallery (21)
IPCC-2022-Gallery (22)
IPCC-2022-Gallery (23)
IPCC-2022-Gallery (24)
IPCC-2022-Gallery (25)
IPCC-2022-Gallery (26)
IPCC-2022-Gallery (27)
IPCC-2022-Gallery (28)
IPCC-2022-Gallery (29)
IPCC-2022-Gallery (3)
IPCC-2022-Gallery (30)
IPCC-2022-Gallery (31)
IPCC-2022-Gallery (32)
IPCC-2022-Gallery (33)
IPCC-2022-Gallery (34)
IPCC-2022-Gallery (4)
IPCC-2022-Gallery (5)
IPCC-2022-Gallery (6)
IPCC-2022-Gallery (7)
IPCC-2022-Gallery (8)
IPCC-2022-Gallery (9)
IPCC-2022-Gallery-22nd (1)
IPCC-2022-Gallery-22nd (10)
IPCC-2022-Gallery-22nd (11)
IPCC-2022-Gallery-22nd (12)
IPCC-2022-Gallery-22nd (13)
IPCC-2022-Gallery-22nd (14)
IPCC-2022-Gallery-22nd (15)
IPCC-2022-Gallery-22nd (16)
IPCC-2022-Gallery-22nd (17)
IPCC-2022-Gallery-22nd (18)
IPCC-2022-Gallery-22nd (19)
IPCC-2022-Gallery-22nd (2)
IPCC-2022-Gallery-22nd (20)
IPCC-2022-Gallery-22nd (21)
IPCC-2022-Gallery-22nd (22)
IPCC-2022-Gallery-22nd (23)
IPCC-2022-Gallery-22nd (24)
IPCC-2022-Gallery-22nd (25)
IPCC-2022-Gallery-22nd (26)
IPCC-2022-Gallery-22nd (27)
IPCC-2022-Gallery-22nd (28)
IPCC-2022-Gallery-22nd (29)
IPCC-2022-Gallery-22nd (3)
IPCC-2022-Gallery-22nd (30)
IPCC-2022-Gallery-22nd (31)
IPCC-2022-Gallery-22nd (32)
IPCC-2022-Gallery-22nd (33)
IPCC-2022-Gallery-22nd (34)
IPCC-2022-Gallery-22nd (35)
IPCC-2022-Gallery-22nd (4)
IPCC-2022-Gallery-22nd (5)
IPCC-2022-Gallery-22nd (6)
IPCC-2022-Gallery-22nd (7)
IPCC-2022-Gallery-22nd (8)
IPCC-2022-Gallery-22nd (9)
IPCC-2022-Logowall

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
سازمان توسعه تجارت ایران
برگزارکننده نمایشگاه: شرکت بانیان امید
شرکت 6s Global
Guidechem Logo FA

تماس با برگزارکننده

  ایمیل: info@ipcc.ir

  تلفکس: 02174501000

آدرس: تهران، اتوبان چمران، محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی تهران، ورودی شرقی سالن 5 (سالن ملل)، طبقه منفی یک، شرکت برنامه ریزی و نمایشگاهی بانیان امید

نماد اعتماد الکترونیکی نمایشگاه

نماد اعتماد الکترونیکی نمایشگاه رنگ و رزین