دوره پانزدهم

گزارش پانزدهمین دوره نمایشگاه

گزارش پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین

 تعداد شركت هاي مشاركت كننده داخلی :244 شركت 

• تعداد شركت هاي مشاركت كننده خارجی :101 شركت

 متراژ تحت پوشش نمايشگاه : 27,000 متر مربع

لیست مشارکت کنندگان


گالری تصاویر

A0
A1
A10
A11
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
DSC06788
DSC06804
DSC06814
DSC06833
DSC06836
DSC06845
DSC06852
DSC06853
DSC06868
DSC06882
DSC06889
DSC06895
DSC06898
DSC06906
DSC06933
DSC06942
DSC06943
DSC06952
DSC06961
DSC06966
DSC06975
DSC06979
DSC06983
DSC06984
DSC06989
DSC06991
DSC06998
DSC07003
DSC07006
DSC07007
DSC07013
DSC07014
DSC07015
DSC07016
DSC07020
DSC07024
DSC07029
DSC07031
DSC07034
DSC07035
DSC07039
DSC07044
DSC07045
DSC07048
DSC07054
DSC07057
DSC07059
DSC07060
DSC07062
DSC07067
DSC07070
DSC07072
DSC07073
DSC07074
DSC07077
photo 2015-12-13 16-33-33
photo 2015-12-13 16-33-49
photo 2015-12-19 14-37-46
photo 2015-12-19 14-37-53
photo 2015-12-19 14-38-05
photo 2015-12-19 14-38-17

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
سازمان توسعه تجارت ایران
برگزارکننده نمایشگاه: شرکت بانیان امید
شرکت 6s Global
8Sphere Logo