گزارش

جدول زمان

ساعتشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
09:00 - 11:00 نوزادان

نام دکتر

کودکان

نام دکتر

زنان و زایمان

نام دکتر

گوارش

نام دکتر

پوست

نام دکتر

انکولوژی

نام دکتر

قلب و عروق

نام دکتر

11:00 - 13:00 قلب و عروق

نام دکتر

نوزادان

نام دکتر

کودکان

نام دکتر

زنان و زایمان

نام دکتر

گوارش

نام دکتر

پوست

نام دکتر

انکولوژی

نام دکتر

13:00 - 15:00 انکولوژی

نام دکتر

قلب و عروق

نام دکتر

نوزادان

نام دکتر

کودکان

نام دکتر

زنان و زایمان

نام دکتر

گوارش

نام دکتر

پوست

نام دکتر

15:00 - 17:00 پوست

نام دکتر

انکولوژی

نام دکتر

قلب و عروق

نام دکتر

نوزادان

نام دکتر

کودکان

نام دکتر

زنان و زایمان

نام دکتر

گوارش

نام دکتر

17:00 - 19:00 گوارش

نام دکتر

پوست

نام دکتر

انکولوژی

نام دکتر

قلب و عروق

نام دکتر

نوزادان

نام دکتر

کودکان

نام دکتر

زنان و زایمان

نام دکتر

19:00 - 20:30 زنان و زایمان

نام دکتر

گوارش

نام دکتر

پوست

نام دکتر

انکولوژی

نام دکتر

قلب و عروق

نام دکتر

نوزادان

نام دکتر

کودکان

نام دکتر

ویزیت در ساعت: 8:30صبح - 9شب, به جز روزهای تعطیل

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
سازمان توسعه تجارت ایران
برگزارکننده نمایشگاه: شرکت بانیان امید
شرکت 4s Global
همکار تبلیغاتی نمایشگاه: نشریه پوششهای سطحی

تماس با برگزارکننده

  ایمیل: info@ipcc.ir

  تلفکس: 02174501000

 آدرس: تهران، اتوبان چمران، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران، ورودی شرقی سالن 5 (سالن ملل)، طبقه منفی یک، شرکت برنامه ریزی و نمایشگاهی بانیان امید

نماد اعتماد الکترونیکی نمایشگاه

نماد اعتماد الکترونیکی نمایشگاه رنگ و رزین