ثبت نام بازدیدکننده VIP

ثبت نام بازدیدکننده VIP

پکیج های VIP بازدید از نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوششهای صنعتی، مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری


پکیج بازدید مدیران

1. اختصاص کارت تردد وی آی پی اشخاص (جهت 4 روز نمایشگاه)

2. اختصاص کارت تردد وی آی پی خودرو (جهت 4 روز نمایشگاه)

3. امکان بازدید از نمایشگاه قبل از ورود بازدیدکنندگان عمومی

4. ارائه نقشه کامل نمایشگاه

5. پذیرابی و نوشیدنی رایگان با ارائه کارت تردد وی آی پی (با رعایت پروتکل های بهداشتی)

6. ارائه مولتی مدیا کامل اطلاعات نمایشگاه

قیمت: 25،000،000 ریال


پکیج بازدید بیزینس کلاس

1. اختصاص کارت تردد وی آی پی اشخاص (جهت 4 روز نمایشگاه)

2. اختصاص کارت تردد وی آی پی خودرو (جهت 4 روز نمایشگاه)

3. امکان بازدید از نمایشگاه قبل از ورود بازدیدکنندگان عمومی

4. ارائه نقشه کامل نمایشگاه

5. پذیرایی و نوشیدنی رایگان با ارائه کارت تردد وی آی پی (با رعایت پروتکل های بهداشتی)

6. پذیرایی کامل نهار رایگان با ارائه کارت تردد وی آی پی (با رعایت پروتکل های بهداشتی)

7. امکان بهره برداری از فضای استراحت

8. اختصاص کمد قفل دار در محل نمایشگاه جهت نگهداری وسایل شخصی

9. معرفی غرفه های مرتبط براساس زمینه فعالیت

10. ارائه مولتی مدیا کامل اطلاعات نمایشگاه

قیمت: 125،000،000 ریال


پکیج بازدید فرست کلاس (جهت 3 نفر)

1. اختصاص کارت تردد وی آی پی اشخاص (جهت 4 روز نمایشگاه)

2. اختصاص کارت تردد وی آی پی خودرو (جهت 4 روز نمایشگاه)

3. اختصاص یک عدد خودرو وی آی پی جهت تردد به نمایشگاه

4. امکان بازدید از نمایشگاه قبل از ورود بازدیدکنندگان عمومی با همراهی یکنفر راهنما از طرف برگزارکننده

5. ارائه نقشه کامل نمایشگاه

6. پذیرایی کامل نهار (با رعایت پروتکل های بهداشتی)

7. اختصاص فضای خصوصی جهت برگزاری جلسات 7 نفره به همراه پذیرایی کامل و پرسنل مجرب پذیرایی

8. اختصاص فضا جهت انبار کاتالوگ و ابزار تبلبغاتی (4 متر مربع)

9. معرفی غرفه های مرتبط براساس زمینه فعالیت

10. ثبت نام رایگان در باشگاه مشتریان نمایشگاه

11. ارائه مولتی مدیا کامل اطلاعات نمایشگاه

قیمت: 375،000،000 ریال


پکیج بازدید فرست کلاس پلاس(جهت 3 نفر)

1. اختصاص کارت تردد وی آی پی اشخاص (جهت 4 روز نمایشگاه)

2. اختصاص کارت تردد وی آی پی خودرو (جهت 4 روز نمایشگاه)

3. اختصاص یک عدد خودرو وی آی پی جهت تردد به نمایشگاه

4. امکان بازدید از نمایشگاه قبل از ورود بازدیدکنندگان عمومی با همراهی یکنفر راهنما از طرف برگزارکننده

5. ارائه نقشه کامل نمایشگاه

6. پذیرایی کامل نهار (با رعایت پروتکل های بهداشتی)

7. اختصاص فضای خصوصی جهت برگزاری جلسات 7 نفره به همراه پذیرایی کامل و پرسنل مجرب پذیرایی

8. اختصاص فضا جهت انبار کاتالوگ و ابزار تبلبغاتی (4 متر مربع)

9. معرفی غرفه های مرتبط براساس زمینه فعالیت

10. معرفی و اعلام بازدید از طریق پیج داخل سالن

11. استقرار بنر معرفی بازدید کننده جنب درب ورودی اصلی سالن 5

12. ارائه مولتی مدیا کامل اطلاعات نمایشگاه

13. ثبت نام رایگان در باشگاه مشتریان نمایشگاه

14. تنظیم جلسات B2B با شرکت های مورد نظر توسط برگزارکننده نمایشگاه

قیمت: 1،000،000،000 ریال

مقایسه پکیج های ویژه بازدیدکنندگان

شرح خدمات

پکیج بازدید مدیران

پکیج بازدید بیزینس کلاس

پکیج بازدید فرست کلاس

پکیج بازدید فرست کلاس پلاس

1. اختصاص کارت تردد وی آی پی اشخاص (جهت 4 روز نمایشگاه)

X

X

X

X

2. اختصاص کارت تردد وی آی پی خودرو (جهت 4 روز نمایشگاه)

X

X

X

X

3. پذیرایی و نوشیدنی رایگان با ارائه کارت تردد وی آی پی (با رعایت پروتوتکول های بهداشتی)

X

X

X

X

4. ارائه نقشه کامل نمایشگاه

X

X

X

X

5. امکان بازدید از نمایشگاه قبل از ورود بازدیدکنندگان عمومی

X

X

X

X

6. ارائه مولتی مدیا کامل اطلاعات نمایشگاه

X

X

X

X

7. پذیرایی کامل نهار رایگان با ارائه کارت تردد وی آی پی (با رعایت پروتوتکول های بهداشتی)

X

X

X

8. امکان بهره برداری از فضای استراحت

X

X

X

9. اختصاص کمد قفل دار در محل نمایشگاه جهت نگهداری وسایل شخصی

X

X

X

10. اختصاص یک عدد خودرو وی آی پی جهت تردد به نمایشگاه

X

X

11. اختصاص فضای خصوصی جهت برگزاری جلسات 7 نفره به همراه پذیرایی کامل و پرسنل مجرب پذیرایی اختصاصی

X

X

12. اختصاص فضا جهت انبار کاتالوگ و ابزار تبلبغاتی (4 متر مربع)

X

X

13. معرفی غرفه های مرتبط براساس زمینه فعالیت

X

X

14. امکان بازدید از نمایشگاه قبل از ورود بازدیدکنندگان عمومی با همراهی یکنفر راهنما از طرف برگزارکننده

X

X

15. ثبت نام رایگان در باشگاه مشتریان نمایشگاه

X

X

16. معرفی و اعلام بازدید از طریق پیج داخل سالن

X

17. تنظیم جلسات B2B با شرکت های مورد نظر توسط برگزارکننده

X

16. استقرار بنر معرفی بازدید کننده جنب درب ورودی اصلی سالن 5

X

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
سازمان توسعه تجارت ایران
برگزارکننده نمایشگاه: شرکت بانیان امید
شرکت 6s Global
8Sphere Logo