سالن کنفرانس 100 نفره سالن 5

سالن اجتماعات 100 نفره

فرم درخواست خدمات سالن 5 (سالن ملل)

90-Person-Conf-Room (1)
90-Person-Conf-Room (2)

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
سازمان توسعه تجارت ایران
برگزارکننده نمایشگاه: شرکت بانیان امید
شرکت 6s Global
8Sphere Logo