غرفه سازی

گالری غرفه های طراحی و اجرا شده توسط واحد غرفه سازی شرکت بانیان امید

فرم درخواست طراحی غرفه


گالری غرفه های طراحی و اجرا شده توسط واحد غرفه سازی شرکت بانیان امید

ABF-9601
ALK-9501
ALK-9502
ALK-9503
ALK-9505
ALK-9506
ALK-9507
ALK-9508
ARS-9601
BRG-9601
LKH-9501
LKH-9502
LKH-9503
LKH-9504
LKH-9505
NFT-9601
NFT-9602
NSJ-9601
NSJ-9602
NSJ-9603
NSJ-9604
NSJ-9605
RNG-9508
RNG-9509
RNG-9510
RNG-9511
RNG-9512
RNG-9513
RNG-9601
RNG-9602
RNG-9603
RNG-9604
RNG-9605
RNG-9607
RNG-9609
RNG-9611
RNG-9612
RNG-9613
RNG-9614
RNG-9615
RNG-9616
RNG-9617
RNG-9618
RNG-9619
RNG-9620
RNG-9621
RNG-9622
SAN-9601
SKH-9601
SKH-9602
SKH-9603
SKH-9604
SKH-9605
TLK-01

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
سازمان توسعه تجارت ایران
برگزارکننده نمایشگاه: شرکت بانیان امید
شرکت 6s Global

تماس با برگزارکننده

  ایمیل: info@ipcc.ir

  تلفکس: 02174501000

آدرس: تهران، اتوبان چمران، محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی تهران، ورودی شرقی سالن 5 (سالن ملل)، طبقه منفی یک، شرکت برنامه ریزی و نمایشگاهی بانیان امید

نماد اعتماد الکترونیکی نمایشگاه

نماد اعتماد الکترونیکی نمایشگاه رنگ و رزین