باشگاه مشتریان

مزایای عضویت در باشگاه مشتریان نمایشگاه رنگ، رزین، پوششهای صنعتی، مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری

1- اولویت جانمایی 

2- اولویت بازدید مقامات

3- اولویت بازدید هیأت های تجاری

4- تخفیف های ویژه نمایشگاهی

5- معرفی شرکت های عضو باشگاه در وبسایت رسمی نمایشگاه


فرم درخواست عضویت در باشگاه مشتریان نمایشگاه

لطفا نام شرکت را به درستی وارد نمایید.

لطفا آدرس پستی دقیق خود را به درستی وارد نمایید.

لطفا شماره تلفن خود را به درستی وارد نمایید.

لطفا شماره فکس خود را به درستی وارد نمایید.

لطفا پست الکترونیک خود را به درستی وارد نمایید.

لطفا تکمیل نمایید.

مثال: سال 1393، 1396،1394

کد امنیتی:
نمایش کد دیگر لطفا کد امنیتی را به درستی وارد نمایید.

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
سازمان توسعه تجارت ایران
برگزارکننده نمایشگاه: شرکت بانیان امید
شرکت 6s Global
8Sphere Logo