فرم درخواست طراحی غرفه خاص

نوع ساخت غرفه را مشخص نمایید

نام شرکت را به درستی وارد نمایید

نشانی دفتر مرکزی را به درستی وارد نمایید

شماره تلفن را به درستی وارد نمایید

شماره فکس شرکت را به درستی وارد نمایید

شماره تلفن همراه را به درستی وارد نمایید

پست الکترونیک را به درستی وارد نمایید

آدرس وب سایت را به درستی وارد نمایید

نام کامل مسئول نمایشگاهی را به درستی وارد نمایید

عنوان نمایشگاه را به درستی وارد نمایید

Invalid Input

رنگ را مشخص نمایید

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

رنگ را مشخص نمایید

Invalid Input

لطفا مساحت غرفه را وارد نمایید

رنگ را مشخص نمایید

حداکثر حجم مجاز 2 مگابایت می باشد

لطفا محل غرفه را مشخص نمایید

شماره سالن را مشخص نمایید

Invalid Input

رنگ را مشخص نمایید

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

لطفا مساحت غرفه را وارد نمایید

Invalid Input

Invalid Input

رنگ را مشخص نمایید

Invalid Input

Invalid Input

رنگ را مشخص نمایید

Invalid Input

Invalid Input

رنگ را مشخص نمایید

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

حداکثر حجم فایل 5 مگابایت می باشد

Invalid Input

در صورتیکه نمونه طرح خاصی مد نظر دارید، لطفا به آدرس ایمیل services@ipcc.ir ارسال نمایید.

کد امنیتی :
نمایش کد دیگر کد امنیتی را به درستی وارد نمایید.

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
سازمان توسعه تجارت ایران
برگزارکننده نمایشگاه: شرکت بانیان امید
شرکت 6s Global
8Sphere Logo