سازه معلق سقفی سالن 5

سازه های سقفی معلق سالن 5 (سالن ملل)

سازه معلق

متراژ آیتم تعلیقی

هزینه اتصال

قیمت واحد حجم فضا در مترمربع

از 1 مترمربع تا 10 مترمربع

20,000,000 ريال

2،300,000 ریال

از 11 مترمربع تا 30 مترمربع

32,000,000 ريال

2،000,000 ريال

از 31 مترمربع تا 70 مترمربع

53,000,000 ريال

1،200,000 ريال

از 71 مترمربع تا 150 مترمربع

65,000,000 ريال

1،100,000 ريال

از 151 مترمربع تا 250 مترمربع

78,000,000 ريال

1،000,000 ريال

 

فرم درخواست خدمات سالن 5 (سالن ملل)

 

19th-IPCC-Hall-5-Gallery (1)
19th-IPCC-Hall-5-Gallery (2)
19th-IPCC-Hall-5-Gallery (3)
1Suspended-Structures (1)
1Suspended-Structures (10)
1Suspended-Structures (11)
1Suspended-Structures (12)
1Suspended-Structures (13)
1Suspended-Structures (14)
1Suspended-Structures (15)
1Suspended-Structures (16)
1Suspended-Structures (17)
1Suspended-Structures (18)
1Suspended-Structures (19)
1Suspended-Structures (2)
1Suspended-Structures (3)
1Suspended-Structures (4)
1Suspended-Structures (5)
1Suspended-Structures (6)
1Suspended-Structures (7)
1Suspended-Structures (8)
1Suspended-Structures (9)
Autoparts-2018-Hall-5 (25)
Autoparts-2018-Hall-5 (26)
Autoparts-2018-Hall-5 (3)
Autoparts-2018-Hall-5 (4)
Autoparts-2018-Hall-5 (6)
Autoparts-2018-Hall-5 (8)
Hall-5-Hanging-Structures-2019 (1)
Hall-5-Hanging-Structures-2019 (10)
Hall-5-Hanging-Structures-2019 (11)
Hall-5-Hanging-Structures-2019 (12)
Hall-5-Hanging-Structures-2019 (2)
Hall-5-Hanging-Structures-2019 (3)
Hall-5-Hanging-Structures-2019 (4)
Hall-5-Hanging-Structures-2019 (5)
Hall-5-Hanging-Structures-2019 (6)
Hall-5-Hanging-Structures-2019 (7)
Hall-5-Hanging-Structures-2019 (8)
Hall-5-Hanging-Structures-2019 (9)
Household-Appliances-2019-Hall-5 (13)
Household-Appliances-2019-Hall-5 (22)
IranPlast-2018-Hall-5 (10)
IranPlast-2018-Hall-5 (12)
IranPlast-2018-Hall-5 (16)
IranPlast-2018-Hall-5 (7)
IranPropertyExpo-2018-Hall5 (13)
IranPropertyExpo-2018-Hall5 (14)
Suspended-Structures-ISD (1)
Suspended-Structures-ISD (10)
Suspended-Structures-ISD (11)
Suspended-Structures-ISD (12)
Suspended-Structures-ISD (13)
Suspended-Structures-ISD (14)
Suspended-Structures-ISD (15)
Suspended-Structures-ISD (16)
Suspended-Structures-ISD (2)
Suspended-Structures-ISD (3)
Suspended-Structures-ISD (4)
Suspended-Structures-ISD (5)
Suspended-Structures-ISD (6)
Suspended-Structures-ISD (7)
Suspended-Structures-ISD (8)
Suspended-Structures-ISD (9)
29A0387
29A1528
29A8449

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
سازمان توسعه تجارت ایران
برگزارکننده نمایشگاه: شرکت بانیان امید
شرکت 6s Global

تماس با برگزارکننده

  ایمیل: info@ipcc.ir

  تلفکس: 02174501000

آدرس: تهران، اتوبان چمران، محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی تهران، ورودی شرقی سالن 5 (سالن ملل)، طبقه منفی یک، شرکت برنامه ریزی و نمایشگاهی بانیان امید

نماد اعتماد الکترونیکی نمایشگاه

نماد اعتماد الکترونیکی نمایشگاه رنگ و رزین