نقشه سالن ها

نقشه سالن های بیست و دومین دوره نمایشگاه رنگ و رزین

 

  • سالن 5 (ملل)
  • سالن 6
  • سالن 7
  • سالن 8 و 9
  • سالن 10 و 11
  • سالن 25A
  • سالن 25B
  • سالن 27
  • فضای باز

نقشه سالن 5 نمایشگاه رنگ و رزین 1402


نقشه سالن 6 نمایشگاه رنگ و رزین 1402


نقشه سالن 7 نمایشگاه رنگ و رزین 1402


نقشه سالن 8 و 9 نمایشگاه رنگ و رزین 1402


نقشه سالن 10 و 11 نمایشگاه رنگ و رزین 1402


نقشه سالن 25A نمایشگاه رنگ و رزین 1402


نقشه سالن 25B نمایشگاه رنگ و رزین 1402


نقشه سالن 27 نمایشگاه رنگ و رزین 1402


نقشه فضای باز نمایشگاه رنگ و رزین 1402

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
سازمان توسعه تجارت ایران
برگزارکننده نمایشگاه: شرکت بانیان امید
شرکت 6s Global
8Sphere Logo