دوره هفدهم

گزارش هفدهمین دوره نمایشگاه

گزارش هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین

 تعداد شركت هاي مشاركت كننده داخلی :233 شركت 

• تعداد شركت هاي مشاركت كننده خارجی :118 شركت

 متراژ تحت پوشش نمايشگاه : 24,200 متر مربع

لیست مشارکت کنندگان نمایشگاه مجازی غرفه های برتر


ویدئو مستند برگزاری هفدهمین دوره نمایشگاه رنگ و رزین


گالری تصاویر

AIPCC-2017-Gallery (2)
BIPCC-2017-Gallery (17)
CIPCC-2017-Gallery (16)
DIPCC-2017-Gallery (18)
EIPCC-2017-Gallery (19)
FIPCC-2017-Gallery (20)
GIPCC-2017-Gallery (21)
IPCC-2017-Gallery (1)
IPCC-2017-Gallery (10)
IPCC-2017-Gallery (11)
IPCC-2017-Gallery (12)
IPCC-2017-Gallery (13)
IPCC-2017-Gallery (14)
IPCC-2017-Gallery (15)
IPCC-2017-Gallery (3)
IPCC-2017-Gallery (4)
IPCC-2017-Gallery (5)
IPCC-2017-Gallery (6)
IPCC-2017-Gallery (7)
IPCC-2017-Gallery (8)
IPCC-2017-Gallery (9)

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
سازمان توسعه تجارت ایران
برگزارکننده نمایشگاه: شرکت بانیان امید
شرکت 6s Global
8Sphere Logo