دوره شانزدهم

گزارش شانزدهمین دوره نمایشگاه

گزارش شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین

 تعداد شركت هاي مشاركت كننده داخلی :233 شركت 

• تعداد شركت هاي مشاركت كننده خارجی :128 شركت

 متراژ تحت پوشش نمايشگاه : 24,000 متر مربع

لیست مشارکت کنندگان ویدئو مستند کاتالوگ


گالری تصاویر

02
03
04
06
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
26
IMG 4643
IMG 4663
IMG 4666
IMG 4668
IMG 4677
IMG 4681
IMG 4685
IMG 4686
IMG 4687
IMG 4689
IMG 4693
IMG 4701
IMG 4713
IMG 4714
IMG 4726
IMG 4743
IMG 4753
IMG 4791
IMG 4807
IMG 4819
IMG 4824
IMG 4854
IMG 4870
IMG 4871
IMG 4874
IMG 4897
IMG 4898

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
سازمان توسعه تجارت ایران
برگزارکننده نمایشگاه: شرکت بانیان امید
شرکت 6s Global
8Sphere Logo