فرم درخواست پکیج اختصاصی بازدید از نمایشگاه

پکیج انتخابی شما: پکیج بازدید بیزینس کلاس

1. اختصاص کارت تردد وی آی پی اشخاص (جهت 4 روز نمایشگاه)

2. اختصاص کارت تردد وی آی پی خودرو (جهت 4 روز نمایشگاه)

3. امکان بازدبد از نمایشگاه قبل از ورورد بازدیدیکنندگان عمومی

4. ارائه نقشه کامل نمایشگاه

5. پذیرایی و نوشیدنی رایگان با ارائه کارت تردد وی آی پی (با رعایت پروتکل های بهداشتی)

6. پذیرایی کامل نهار رایگان با ارائه کارت تردد وی آی پی (با رعایت پروتکل های بهداشتی)

7. امکان بهره برداری از فضای استراحت

8. اختصاص کمد قفل دار در محل نمایشگاه جهت نگهداری وسایل شخصی

9. معرفی غرفه های مرتبط براساس زمینه فعالیت

10. ارائه مولتی مدیا کامل اطلاعات نمایشگاه

قیمت: 125،000،000 ریال


لطفا نام و نام خانوادگی خود را به درست وارد نمایید.

لطفا کد ملی خود را به درستی وارد نمایید.

لطفا شماره موبایل خود را به درستی وارد نمایید.

لطفا زمینه فعالیت خود را انتخاب نمایید.

Invalid Input

Invalid Input

لطفا آدرس پستی دقیق خود را به درستی وارد نمایید.

لطفا کد پستی خود را به درستی وارد نمایید.

Invalid Input

0 ریال

کد امنیتی:
نمایش کد دیگر لطفا کد امنیتی را به درستی وارد نمایید.

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
سازمان توسعه تجارت ایران
برگزارکننده نمایشگاه: شرکت بانیان امید
شرکت 6s Global
8Sphere Logo